top of page
Search

Walentynki.

Czy walentynki są pogańskie?


Obchodzenie walentynek pozostaje osobistą sprawą kochanych, ponieważ Stolica Apostolska nie określa czy walentynki są pogańskie czy nie. Chociaż Konferencja Episkopatu Austrii wydała wskazówki dla duszpasterzy w sprawie walentynek, żeby sugerować by 14 lutego zaprosić do kościoła małżonków, narzeczonych lub nawet osoby w związku niesakralnym. Na takiej mszy głoszona jest dobra nowina o Bogu oraz podkreślenie znaczenia zawarcia małżeństwa.


Jak powstało „Święto Zakochanych?”


Ogólnie nazwa powstała Walentynki powstała od Imienia Patrona zakochanym Św. Walentego. Niestety nie wiadomo za dużo o jego życiorysie przez co powstało kilka legend o nim. Jedna z legend uważa był lekarzem i biskupem miasta Terni za panowania Klaudiusza II, który zabraniał udzielania ślubów. Walenty potajemnie udzielał sakramentu małżeństwa. Po pewnym czasie został przyłapany i skazany na śmierć. Do ścięcie głowy doszło 14 Lutego stąd data święta zakochanym. Zanim jednak zginał Zaprzyjaźnił się z córką strażnika, której przywrócił wzrok co spowodowało, że strażnik się nawrócił. Ciekawostka: Córka strażnika pocieszała go przed wykonaniem kary śmierci. W podzięce zostawił jej liścia w kształcie serca i napisem „ od twojego Walentego”, stąd wzięła się tradycja wysyłania kartek walentynkowych. Istnieje również drugi Walenty który błogosławił związki małżeńskie między poganami a chrześcijanami, Wysyłał również do swoich wiernych listy o miłości do Chrystusa. Zginał śmiercią męczeńska za nie zaprzestanie nawracania pogan. Bardziej ten drugi Walenty jest uznawany za patrona miłości.


Druga legenda głosi, że Św. Walenty miał dar uzdrawiania ludzi. Gdy dowiedział się o tym Kraton poprosił o uzdrowienie jego Syna. Walenty zgodził się pod warunkiem, że rodzina filozofa nawróci się. Syn został uzdrowiony rodzina Kratona się nawróciła, lecz nie spodobało się to władzy i został skazany na śmierć. Przez co został również patronem osób z zaburzeniami układu nerwowego.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page