top of page
Search

Nuntio!


źródło: www.nuncjatura.pl, 30.04.2023


W ostatnim wpisie pisałem o roli papieża w Kościele. Przynajmniej w mojej opinii. Widzę kluczową rolę głowy Kościoła w doborze kluczowych postaci podejmujących najważniejsze decyzje. Zapowiadałem też, że jest jeszcze jeden kluczowy gracz w tej układance - nuncjusz


Na całym świecie jest ponad 5000 biskupów. Trudno oczekiwać od papieża, że będzie ich znał wszystkich na wylot osobiście. A tym bardziej wszystkich potencjalnych kandydatów na biskupów. Między innymi w tym celu w poszczególnych krajach mianowani są nuncjusze.


Nuncjusz (łac. nuntio - ogłaszam, świadczę) reprezentuje papieża w danym kraju. To przez nuncjusza papież ogłasza m.in. nominacje nowych biskupów i przejścia na emeryturę lub "zwolnienia" starych. Nuncjusz pełni też funkcję ambasadora Watykanu (państwa) w danym kraju. W Polsce też tradycyjnie jest dziekanem (przewodniczącym) korpusu dyplomatycznego (ambasadorów i konsulów). To właśnie w Nuncjaturze na Szucha w Warszawie witani są i żegnani ambasadorowie.


Kościół jest monarchią absolutną, despotyczną. Papież ma najwyższą władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, pełną biskupią, zwykłą i bezpośrednią nad każdym kościołem będącym w jedności z Rzymem. W wielu aspektach papież nie wtrąca się w decyzje poszczególnych biskupów. Wiele obowiązków wykonuje też za pośrednictwem Kurii Rzymskiej (deleguje). Jeden, którego nie deleguje i nikt inny nie może tego wykonać to mianowanie kolejnych biskupów. Choć biskupa może wyświęcić inny biskup, posiadający "sukcesję apostolską", to żaden biskup nie może być ważnie wyświęcony w Kościele Katolickim bez zgody papieża. I tu zaskakuje fakt, że w wyborze nowych biskupów pojawia się element demokracji wybiórczej. Nuncjusz wysyła do tylko sobie i papieżowi znanych osób prośbę o wskazanie kto mógłby być kolejnym biskupem w danej diecezji. Na podstawie zebranych głosów wybiera do przedstawienia papieżowi 2-3 kandydatów. Cały proces jest ściśle tajny. Papież wybiera jednego z kandytatów lub odrzuca wszystkich i potrzebna jest kolejna runda "głosowania". Nominacja trafia do nuncjusza, który dyskretnie pyta kandydata o zgodę. Kluczowych biskupów (np. ordynariuszy dużych diecezji) papież często informuje i pyta sam.

Jak więc nuncjusz decyduje kto powinien głosować i z jaką wagą głosu na następnego biskupa? To już pozostaje tajemnicą. Fakt, że od tego do kogo wyśle zapytanie decyduje kto potencjalnie może zostać kandydatem. Dlatego ważniejszym od doboru biskupów jest dobór odpowiednich nuncjuszy.


15. marca 2023 zakończył w Polsce swoją misję abp. Salvatore Pennacchio. Polska czeka na nowego nuncjusz. Modlę się o dobrego nuncjusza dla naszego kraju. Bo od tego zależy jakość władzy kościelnej i przyszłość Kościoła Katolickiego w Polsce.


Dobrej niedzieli, dobrego świętowania


Oskar Zgraj


© Kiedy klękać w kościele? 2023

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page