top of page
Search

Exodus a Misja Chrystusa
Wyjście Izraelitów z Egiptu jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Narodu Wybranego. Opisane na kartach Księgi Wyjścia (w mniejszym stopniu również Księgi Liczb, Kapłańskiej czy Powtórzonego Prawa) wydarzenia celebrowane są do dziś w tradycji i religii Izraela.
Podobnie misja Chrystusa powierzona Mu prze Ojca żywa jest w tradycji chrześcijańskiej.

Związane ze sobą choć odmienne na pierwszy rzut oka wydarzenia ściśle współtworzą szerszy obraz.

Wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia są zapowiedzią wydarzeń przyszłych mających się wypełnić za sprawą Jezusa.


Exodus Izraelitów bowiem nosi znamiona i symbolikę przyszłych wydarzeń.

Wyprowadzenie Narodu wybranego z niewoli egipskiej przez Mojżesza jest odzwierciedleniem wyzwolenia z niewoli grzechu i śmierci przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Zesłanie manny z nieba symbolizuje nadejście innego pokarmu; pokarmu nie dla ciała ale dla duszy: ciała i krwi Jezusa.

Zawarcie przymierza i nadanie Narodowi Wybranemu Dekalogu poprzedza nowe przykazanie, doskonalsze przykazanie; przykazanie miłości: o tyleż doskonalsze od Dekalogu, że zawiera w sobie wszystkie przykazania; nie da się bowiem zabić, nie czcić rodziców i Boga czy okraść i cudzołożyć jeżeli się miłuje.

I wreszcie wejście do Ziemi Obiecanej

Narodu który wierzył w Pana, który zawierzył w jego potęgę, który był przez niego wybrany. Jest to zwiastun Kościoła Bożego, wspólnoty świętych jego członków i obietnicy Nieba.


Andrzej
41 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page