top of page
Candlesticks

Dla wierzących

Co potrzebujesz wiedzieć?

Niejednokrotnie widzimy w kościele sytuację kiedy jedna lub dwie osoby wstaną, kiedy inni w tym czasie siedzą, lub przyjmie jakąkolwiek inną postawę, która odbiega od tej, jaką większość osób w danej chwili przyjmuje. Samo nasuwa się więc pytanie: kiedy klękać, wstawać i siadać w kościele? Aby odpowiedzieć na to pytanie musimy niejako rozłożyć Mszę Świętą na części pierwsze.

 

I. Uwagi wstępne.

1. Jeżeli jesteś w kościele, w którym nigdy nie byłeś, obserwuj Służbę Liturgiczną. Najczęściej to oni przyjmują poprawne postawy.

2. Jeżeli Służby Liturgicznej nie ma, patrz na innych ludzi i wykonuj wszystko wolniej niż inni aby zdążyć zauważyć jaką postawę akurat przyjmują i uniknąć wpadki.

3. Podane niżej instrukcje możesz stosować w każdej parafii, nawet jeśli odbiegają momentami od zwyczajów przyjętych w tym kościele

II. Obrzędy Wstępne  

Zazwyczaj przed Mszą  w ławkach lub stoimy. Początek Mszy najczęściej jest sygnalizowany dzwonkiem. Gdy zadzwoni - wstań. W przypadku, gdy rozpoczęcie Liturgii odbywa się przez procesyjne wejście, wstań w momencie wejścia kapłana wraz z ministrantami do kościoła. W takiej pozycji pozostań aż do kolekty (modlitwa tuż przed I czytaniem), która rozpoczyna się słowami „Módlmy się”, a kończy zwrotem „… Bóg przez wszystkie wieków. Amen”. Po słowie „Amen” usiądź i słuchaj liturgia słowa.

 

III. Liturgia Słowa

Od I czytania poprzez psalm i II czytanie (jeżeli takowe występuje w danym dniu) pozostań w pozycji siedzącej. Zaraz po II czytaniu następuje śpiew (lub recytacja) słów „Alleluja” lub w okresie Wielkiego Postu: „Chwała Tobie Słowo Boże” / „Chwała Tobie Królu Wieków”, na które wstań. W pozycji stojącej pozostań przez całą Ewangelię, a po jej zakończeniu:

1. Jeżeli odbywa się kazanie usiądź, wstań dopiero na „ Wierzę w jednego Boga”.

2. W przypadku braku kazania, pozostań w pozycji stojącej przez całą modlitwę wiernych, aż do śpiewu na ofiarowanie, który odbywa się zaraz po skończonej Modlitwie Wiernych.

 

IV. Liturgia Eucharystyczna

 W czasie śpiewu tuż po modlitwie wiernych, na ofiarowanie pozostań w pozycji siedzącej, aż do słów „Módlcie się”, po których wstań. W tej pozycji pozostań, aż do znaku danego przez dzwonki, na który to uklęknij. W tej pozycji pozostań, aż do zakończenia przeistoczenia, czyli do dźwięku dzwonków po podniesieniu kielicha, na który wstań. 

(UWAGA! w niektórych parafiach istnieje zwyczaj klęczenia aż do “Ojcze nasz” - jeśli nikt się nie ruszy - również pozostań w pozycji klęczącej)

W pozycji stojącej pozostań przez cały czas, aż do śpiewu „Baranku Boży”, przed komunią, w czasie którego to uklęknij na dźwięk dzwonków. W tej pozycji pozostań do rozpoczęcia śpiewu na rozdanie komunii w czasie którego możesz siedzieć. Po komunii wstań na słowa „Módlmy się”. Po tej modlitwie (szczególnie w niedziele i święta) mogą nastąpić ogłoszenia parafialne, w czasie których usiądź.

V. Obrzędy Zakończenia

Tuż po ogłoszeniach, na słowa „Przyjmijcie Boże błogosławieństwo” lub od razu “Pan z wami” - wstań. W pozycji tej pozostań do momentu wyjścia księdza do zakrystii. Wtedy to możesz już opuścić kościół lub pozostać do zakończenia śpiewu.

 

 Źródła:

Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego Rzym 2002 KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego(przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski dnia 9 marca 2005 r.)

 

Marcin Frejek

bottom of page